Všeobecné obchodné podmienky-Canea Creativ -Umelé kvety, stuhy, dekorácie, sviečky, servítky, keramika, zeleň

Kto sme ?

Eshop Canea Creativ vznikol pod záštitou veľkoobchodu CANEA.SK, ktorý má za sebou dlhoročnú pôsobnosť v rámci predaja širokého sortimentu produktov v oblasti floristiky a aranžérstva. Spoločnosť predstavuje rodinný podnik s dlhoročnou tradícia na slovenskom trhu, počas ktorej si firma vybudovala dobré meno a silné zázemie na trhu vďaka individuálnemu prístupu. Na základe záujmu zákazníkov a za účelom rozšírenia svojej pôsobnosti vznikla firma Canea Creativ, ktorej cieľom je predaj sortimentu značky CANEA maľoodberateľom a konečným spotrebiteľom.   

Čo ponúkame?

V našom eshope nájdete kvalitné produkty za nízke ceny, ktoré neustále rozširujeme podľa Vašich potrieb o novinky a trendy, pričom ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne. Priateľský prístup, jedinečné produkty vyznačujúce sa vysokou kvalitou a prijateľnou cenou nájdete pod značkou CANEA.

 

 Kde nás nájdete ? 

Neustále sa snažíme aby ste v našom eshope našli vždy nové a kvalitné produkty za najlepšie ceny na trhu. Každý týžden sa náš sortiment rozrastá o jedinečné produkty, a tieto všetky novinky a inšpirácie nájdete na našej Facebook fanpage alebo si bližšie informácie a inšpirácie môžete prečítať  na našom Blogu.

 

 
Slide toggle
Odporúčame

Všeobecné obchodné podmienky

sideblock

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.caneacreativ.sk (ďalej len „e-shop‘‘).
Prevádzkovateľom a predávajúcim internetového obchodu www.caneacreativ.sk (ďalej len „predávajúci“ „predajca“) je:

Canea Creative s.r.o.

Ľudová 15

917 01 Trnava

Slovenská republika

IČO: 50 898 256
DIČ: 212 0514 858

IČ DPH: Firma nie je platca DPH

 

Bankové spojenie pre maloobchod:
Fio banka

Číslo účtu: 2401232098 /8330
IBAN kód: SK6483300000002401232098

SWIFT: FIOZSKBAXXX
Firma nie je platiteľom DPH

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a ich účelom je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s tým, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú prostredníctvom e-shopu www.caneacreativ.sk a na všetky vzťahy, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho. Zmluvné vzťahy uzavreté medzi predávajúcim a kupujúcim sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Vymedzenie základných pojmov

Predávajúci- prevádzkovateľom internetového obchodu www.caneacreativ.sk je spoločnosť Canea Creative s.r.o., so sídlom Ľudová 1444/15, 917 01 Trnava,Slovenská republika, IČO: 50 898 256,
DIČ: 212 0514 858, IČ DPH: firma nie je platca DPH.

Kupujúci- fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

Všeobecné obchodné podmienky-  zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci potvrdzuje odoslaním svojej objednávky, že sa pred jej uskutočnením oboznámil s  týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi, v dôsledku čoho je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Objednávka- kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru kupujúcemu od predávajúceho

Registrácia-  je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované prevádzkovateľom E-shopu.

Objednávkový formulár- je formulár v elektronickej podobe, ktorý obsahuje osobné údaje kupujúceho, ním zvolený objednaný tovar, kúpnu cenu objednaného tovaru(ceny tovaru sú bez DPH, nakoľko spoločnosť CANEA CREATIV s.r.o. nie je platcom DPH) miesto dodania, spôsob doručenia tovaru a cenu prepravu tovaru do miesta dodania.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy- objednávka

 Kúpna zmluva je uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim na základe objednávky, ktorá je realizovaná kupujúcim prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke  www.caneacreativ.sk predávajúceho, prípadne emailom alebo telefonicky. Potvrdenie objednávky predávajúcim sa považuje za záväzné uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Súčasťou objednávky je vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí. Odoslaním objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že všetky ním uvedené údaje sú správne a pravdivé.

Návrh na zmenu objednávky je možný po vzájomnej dohode zmluvných strán pričom návrh na takúto zmenu nie je druhá zmluvná strana povinná akceptovať.

Predávajúci je oprávnený objednávku stornovať v prípade ak kupujúci pri zvolení spôsobu úhrady bankovým prevodom/vkladom neuhradí objednávku do 5 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Kupujúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku aj v prípade nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim, ak pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola V takomto prípade ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu, bude mu vrátená najneskôr v lehote 30dní na účet kupujúceho.

Podľa Občianskeho zákonníka je každá objednávka záväzná preto upozorňujeme zákazníkov, že v prípade zaslania objednaného tovaru na dobierku je zákazník povinný danú zásielku prebrať  v úložnej dobe a uhradiť sumu objednávky inak dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, pretože spotrebiteľ je zo strany predávajúceho automaticky informovaný o potvrdení a stave objednávky (elektronickou poštou). Všetka argumentácia či odôvodňovanie neprevzatia (napr. neobdržanie oznámenky a pod.) sú považované za účelové. Zákazníkovi môže byť účtovaný poplatok vo výške 8 €.  Za týmto účelom bude vystavená faktúra alebo zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie elektronickou formou so splatnosťou 14 dní. 

V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne, budeme pohľadávku vymáhať. Proces je ústretovo nastavený tak, že zákazník má možnosť vždy uhradiť iba zavinenú škodu či náklady. V prípade neochoty pri riešení problému si vyhradzujeme právo eventuálne postúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

Kupujúci má k dispozícii nasledujúce spôsoby úhrady za objednaný

-          bankový prevod alebo vklad

Fio banka

Číslo účtu: 2401232098 /8330
IBAN kód: SK6483300000002401232098

SWIFT: FIOZSKBAXXX

VARIABILNÝ SYMBOL uveďte číslo Vašej objednávky (ID objednávky). V potvrdení objednávky máte uvedenú  celkovú sumu k úhrade vrátane zvoleného spôsobu dopravy.

 Celková suma k úhrade je bez DPH nakoľko firma Canea Creative s.r.o. nie je platca DPH. Ak nebude platba pripísaná na účet do 5 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.

-         Paypal- úhrada prostredníctvom elektronickej peňaženky paypal. Pri výbere platby prostredníctvom Paypal budete presmerovaný na stránku tejto platobnej brány.

-        dobierka- platba pri prevzatí  je spoplatnená 0,90€ prirátaním k sume objednávky

-        platobná brána 24-pay- platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay  umožňuje realizáciu úhrady objednávky prostredníctvom : platby kartou, okamžitá platba alebo platba prevodom. Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

 Platbu vopred je potrebné vykonať po prijatí objednávky prostredníctvom platobných brán systémom 24-pay, paypal alebo cez internet banking alebo vkladom v banke na  účet predajcu  do 5dní, inak predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať čím zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

 Platba pri prevzatí (dobierka) môže byť uhradená  kuriérovi  v hotovosti alebo platobnou kartou.

Upozorňujeme, že každá objednávka  je záväzná podľa Občianskeho zákonníka preto v prípade, že si zásielku zaslanú na dobierku nevyzdvihnete, bude Vám účtovaná čiastka vo výške 8 EUR na pokrytie nákladov spojených so zaslaním a manipulačný poplatok.

Každá zásielka  okrem objednaného tovaru obsahuje priloženú faktúru.  Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode Canea Creative sú konečné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny. Pri uskutočňovaní objednávky kupujúcim vždy platí cena stanovená v čase objednávky. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách sortimentu a sú platné výhradne na nákup v internetovom obchode www.caneacreativ.sk .Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny za tovar, vrátane prepravných nákladov.

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení o prijatí objednávky.Spoločnosť Canea Creative s.r.o. nie je platcom DPH preto uvedé zverejnené ceny za produkty v e-shope predajcu sú konečné a sú stanovené v mene Euro.

Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a to jedným z vyššie uvedených spôsobov, z ktorých si vyberie.

Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar  je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho uvedený v potvrdení  o prijatí objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. Pri platbe na účet Predávajúceho sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v Potvrdení o prijatí objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od potvrdenia o prijatí objednávky. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet Predávajúceho, má Predávajúci právo objednávku stornovať. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.

5. Dodacie podmienky a poplatky za prepravu

Dodanie objednaného tovaru je realizované v čo najkratšom termíne od potvrdenia objednávky predávajúcim. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho alebo prostredníctvom online platieb systémom paypal alebo 24pay. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a v prípade zvolenia platby dobierkou poplatok za cenu dobierky.

Cenník a spôsoby dodania tovaru

a)      Osobný odber- Trnava Ľudová 15 alebo Na hlinách 19 alebo ul. Skladová 6                                      cena 0€

Tovar je možné vyzdvihnúť na vyššie uvedených adresách Canea Creatives.r.o. , po prijatí potvrdzujúceho emailu o stave objednávky- Pripravená k odberu.

Vyzdvihnutie je môžné dohodnúť kedykoľvek na základe telefonickej alebo emailovej dohody: +421907 436 619, info@caneacreativ.sk alebo caneacreativ@gmail.com

 

Počkajte prosím na potvrdzujúci e-mail informujúci, že tovar je pripravený k odberu, pošleme Vám ho ihneď ako je tovar pripravený k vyzdvihnutiu.

Po doručení potvrdzujúceho emailu o pripravenej objednávke k vyzdvihnutiu, bude zásielka na dohodnutej, vyššie uvedenej adrese,  pre Vás pripravená ešte nasledujúcich 6 pracovných dní. Pokiaľ tovar v tejto lehote neprevezmete, je uvoľnený do voľného predaja. V prípade žiadosti o predĺženie lehoty alebo vyzdvihnutia tovaru mimo stanovený čas nás neváhajte kontaktovať na 0907436619 alebo  info@caneacreativ.sk

*V prípade osobného odberu je možnosť úhrady objednávky len prevodom/vkladom na bankový účet alebo úhradou prostredníctvom Paypal.

b)      Doručenie kuriérom DPD       

V prípade voľby doručenia tovaru kuriérom platí nasledovný cenník bez ohľadu na hmotnosť balíčku:       

Suma objednávky  /€

Cena dopravy

Do 60€

4 €

Nad 60 €

2 €

Nad 120€

1,5 €

 

* Cenník je platný pre prepravu v rámci Slovenskej republiky od 1.1.2017

Predpokladaná doba dodania: tovar je  doručený od zmeny stavu objednávky- Odoslaná (kedy je balík prevzatý kuriérom) do 1-2 pracovných dní  odo dňa expedície. Príjemca je o doručení balíka informovaný prostredníctvom sms/emailom. V deň doručenia je príjemca kontaktovaný kuriérom .*Cenník je platný len pre doručenie v rámci Slovenskej republiky.

V prípade, ak kuriér nezastihne príjemcu, uskutoční bezplatný druhý pokus o doručenie.  Prosíme aby ste v záujme bezproblémového procesu doručenia, uviedli v objednávke telefónne číslo na ktorom budete zastihnuteľný a adresu, kde Vás   kuriér môže zastihnúť počas pracovných dní, v čase medzi 8:00 a 16:00h.

Kuriér preverí totožnosť osoby, preberajúcej balík na základe predloženia dokladu. Každá zásielka, pohybujúca sa v prepravnej sieti DPD Direct Parcel Distribution SK s.r.o. je automaticky poistená.

c)      Odosielanie do zahraničia

V prípade záujmu doručenia tovaru do zahraničia nás prosím kontaktujte na email info@caneacreativ.sk . Dodávky do zahraničia riešime výhradne po individuálnej dohode.

* V prípade objednania a doručenia krehkých vecí (sklo, keramika, lampáše) prosíme  zákazníkov aby pri prebratí objednávky od kuriéra skontrolovali stav objednávky pred kuriérom, či nedošlo k rozbitiu alebo poškodeniu doručenej objednávky. V prípade, že Vaša objednávka bola poškodená prosíme aby ste s kuriérom spísali škodovú zápisnicu a následne nás kontaktovali na 0907436619 alebo info@caneacreativ.sk

Lehoty dodania

V prípade zvolenia spôsobu platby za objednávku Bankovým prevodom/vkladom tovar odosielame zvyčajne do 2-3 pracovných dní od pripísania Vašej platby na náš účet.

Pri zvolení platby na dobierku, tovar zasielame do 2-4 pracovných dní.

V prípade, že nie je možné túto lehotu dodržať (tovar nie je na sklade), budeme Vás bezodkladne kontaktovať a informovať.

O odoslaní objednávky je kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

Miesto dodania objednávky je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru.

6. Preberanie objednaného tovaru

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci odmietne prevziať objednávku, alebo bude nutné opakovať doručenie viac ako tri razy, kupujúci hradí všetky náklady s týmto vzniknuté. Objednávky sú doručované v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. kuriérskou službou. Po individuálnom dohovore kupujúceho s predávajúcim, je možné tovar zaslať aj Slovenskou poštou. Pri odoslaní objednávky kuriérom, kupujúceho bude kuriér telefonicky kontaktovať v deň dodania.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s prepravcom, predávajúci z tohto dôvodu neuzná prípadné neskoršie reklamácie.Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Zákazník je po prebratí zásielky povinný ihned balík skontrolovať a v prípade zistenia poškodenia zásielky nahlásiť škodu do 24h telefonicky na 0907436619 alebo emailom na caneacreativ@gmail. Neskôr oznámené reklamácie z dôvodu poškodenia v dôsledku prepravy nebudú uznané.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho. 

V prípade ak klientovi (kupujúcemu) bol odoslaný tovar na faktúru, preberie tovar a neuhradí faktúru (plnú cenu za tovar) do dátumu splatnosti na faktúre, poprípade nereaguje ani na výzvy na zaplatenie, za každý deň omeškania mu účtujeme 5% z celkovej nezaplatenej sumy tovaru. V prípade ak kupujúci do 30 dní neuhradí faktúru za tovar, nasleduje súdne vymáhanie nezaplatenej pohľadávky.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

7. Storno objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

  1. ak pri platbe na účet Predávajúceho nezaplatil Kupujúci kúpnu cenu v lehote 5 dní od potvrdenia objednávky,
  2. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od dopravcu v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho,
  3. ak aj napriek všetkému úsiliu predajcu, ktoré možno od neho požadovať, nie je predajca schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predajcu inak ho zaobstarať,
  4. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predajca tovar nakupuje.

Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predajca Kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
Odstúpenie Predajcu od zmluvy sa však nedotýka nároku Predajcu na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru Kupujúcemu pokiaľ k odstúpeniu došlo z dôvodov číslo 2. a 3. Uvedených v predchádzajúcom odstavci.
Akékoľvek svoje nároky voči Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených Kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé kontaktné údaje alebo požadovaný tovar nie je skladom. V tomto prípade bude kupujúci ihneď informovaný o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť pred jej zrušením zo strany predávajúceho, predávajúci vráti danú sumu kupujúcemu prevodom na bankový účet kupujúceho do 7 pracovných  dní.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej odoslaním(odovzdaním kuriérovi). Kupujúci musí o tomto upovedomiť predávajúceho telefonicky na číslo 0907436619. Informácia o stornovaní objednávky musí obsahovať číslo objednávky (ID objednávky), meno a priezvisko kupujúceho (resp.obchodné meno), a e-mail kupujúceho. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru e-mailom alebo telefonicky. V prípade stornovania objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť pred jej stornovaním, predávajúci vráti danú sumu kupujúcemu prevodom na bankový účet kupujúceho do 7 pracovných dní.

 V zmysle §7 a nasl. zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je Kupujúci, ak je Spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Pri predaji tovaru firmám, obchodníkom, živnostníkom ako aj iným osobám, ktorým tovar neslúži pre osobnú spotrebu postupujeme podľa obchodného zákonníka.

V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o odstúpení doručené predávajúcemu. Tovar musí byť neporušený, nepoužitý, v pôvodnom obale. V odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť číslo objednávky ( ID objednávky), meno a dátum nákupu, kontaktné údaje, doklad o zaplatení a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za vrátený tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy je nutné uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mail adresu info@caneacreativ.sk.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona 102/2014 Z.z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktorá vznikla v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar je potrebné poslať na adresu predávajúceho- sídlo Canea Creative s.r.o.. Odporúčame  tovar zaslať ako doporučený balík a zásielku poistiť.  Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Tovar nemôže byť zaslaný na dobierku, nakoľko dobierka nebude prevzatá predajcom - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka  musí byť priložená kópia faktúry- daňového dokladu, ktorý bol zaslaný spolu s tovarom.

Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy je potrebné  vždy odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslať aj prostredníctvom elektronickej pošty.

Predávajúci vráti kupujúcemu uhradenú  peňažnú sumu objednávky v lehote 14 dní odo dňa fyzického prevzatia  a prekontrolovania tovaru, pokiaľ sa s predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.

Včasné odvolanie  objednávky alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je doručené predávajúcemu. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy po expedícii (odoslaní) tovaru alebo Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v uvedenej zákonnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy (zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru a pod.).

V prípade vrátenia poškodeného tovaru Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Po odstúpení od zmluvy a po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru. Cenu zaplatenú za tovar, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody a/alebo preukázateľne vynaložené nevyhnutné náklady spojené s odstúpením od zmluvy,


Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebné dodržať nasledovný postup:
Kupujúci odošle predávajúcemu e-mail  na emailovú adresu info@caneacreativ.sk s nasledovným znením: „Jednostranne odstupujem od zmluvy zo dňa (deň, mesiac, rok), číslo faktúry a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na číslo účtu (uviesť správne číslo účtu)." Ďalej kupujúci uvedie svoje meno, adresu a dátum.
Kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet  najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy, nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.   

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie tu.                             

8.  Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný na základe potvrdenej objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, cene a termíne. Ďalej je povinný tovar zabaliť spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave a odoslať kupujúcemu spolu so zásielkou i daňový doklad.
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. V prípade ak kupujúci neprevezme objednaný tovar pri dodaní prepravcom, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho v súlade s § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka poplatok za uskladnenie.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej dobe splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnuté náklady na doručenie tovaru. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dohodnutom množstve, cene a termíne.

9. Reklamácie

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia ihneď spísať s dopravcom protokol o poškodení a zásielku neprebrať.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tzn. do 24hodín. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný bezodkladne nahlásiť reklamovanie tovaru ihneď po zistení vady. V opačnom prípade kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady alebo vrátenia kúpnej ceny.

Kupujúci môže reklamovať len tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré spôsobil výrobca alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

Kupujúci nemá právo reklamovať tovar u ktorého došlo k závade jeho nesprávnym zaobchádzaním, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru, poškodením tovaru alebo znečistením tovaru.  Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

Kupujúci nemá právo reklamovať tovar po uplynutí záručnej doby tovaru, tzn.24 mesiacov od prijatia.

Kupujúci nemá právo reklamovať tovar z dôvodu zlého výberu farby, veľkosti  alebo prevedenia, nakoľko sa v tomto prípade jedná o zlý výber a nie reklamáciu z dôvodu na strane predávajúceho. Kupujúci má v takom prípade možnosť vrátiť sortiment, s ktorým nie je spokojný na základe svojho uváženého výberu, za ktorý mu bude po prijatí danej zásielky a jej prekontrolovaní vrátená suma za dané produkty ,pričom náklady na prepravu znáša na vlastné náklady.

Oprávnená reklamácia na tovar zakúpený na stránke internetového obchodu

Design and Development by LEUMASSI s.r.o.
© 2015 | All rights reserved!