Ochrana osobných údajov-Canea Creativ -Umelé kvety, stuhy, dekorácie, sviečky, servítky, keramika, zeleň

Kto sme ?

Eshop Canea Creativ vznikol pod záštitou veľkoobchodu CANEA.SK, ktorý má za sebou dlhoročnú pôsobnosť v rámci predaja širokého sortimentu produktov v oblasti floristiky a aranžérstva. Spoločnosť predstavuje rodinný podnik s dlhoročnou tradícia na slovenskom trhu, počas ktorej si firma vybudovala dobré meno a silné zázemie na trhu vďaka individuálnemu prístupu. Na základe záujmu zákazníkov a za účelom rozšírenia svojej pôsobnosti vznikla firma Canea Creativ, ktorej cieľom je predaj sortimentu značky CANEA maľoodberateľom a konečným spotrebiteľom.   

Čo ponúkame?

V našom eshope nájdete kvalitné produkty za nízke ceny, ktoré neustále rozširujeme podľa Vašich potrieb o novinky a trendy, pričom ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne. Priateľský prístup, jedinečné produkty vyznačujúce sa vysokou kvalitou a prijateľnou cenou nájdete pod značkou CANEA.

 

 Kde nás nájdete ? 

Neustále sa snažíme aby ste v našom eshope našli vždy nové a kvalitné produkty za najlepšie ceny na trhu. Každý týžden sa náš sortiment rozrastá o jedinečné produkty, a tieto všetky novinky a inšpirácie nájdete na našej Facebook fanpage alebo si bližšie informácie a inšpirácie môžete prečítať  na našom Blogu.

 

 
Slide toggle
Odporúčame

Ochrana osobných údajov

sideblock

Canea Creative s.r.o. v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov má právo  po registrácii zhromažďovať, spracovať a uchovávať všetky údaje v spojitosti so zákazníkom.

Informácie, ktoré slúžia na identifikáciu zákazníka môžu obsahovať krstné meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mailovú adresu a iné osobné údaje, ktoré zákazník/ užívateľ uvedie v procese registrácie. V prípade, že je zákazníkom  právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je   podnikateľom, oznámi predávajúcemu t.j. Canea Creative s.r.o. svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Poskytnuté informácie  môžu tiež obsahovať aj iné údaje, ktoré zákazník poskytne v rámci poskytovaných služieb, alebo  účasti na akýchkoľvek kampaniach, výhrach, v súťažiach,v prieskumoch atď. 

V súlade s §10 ods.3 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov sa firma Canea Creative s.r.o. zaväzuje spracúvať poskytnuté osobné údaje zákazníkov, ktoré uviedli v rámci registračného alebo nákupného procesu za účelom registrácie, vedenia databázy registrovaných zákazníkov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.  V prípade záujmu zo strany zákazníka, o zrušenie registrácie  v eshope  Canea Creative je potrebné oznámiť rozhodnutie emailom na  info@caneacreativ.sk a následne budú poskytnuté osobné údaje zlikvidované bezodkladne.

Zakliknutím políčka- Prajem si dostávať informácie o novinkách a akciových ponukách (newsletter) v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov udeľujete Prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách emailom.  V prípade záujmu zo strany zákazníka, o zrušenie súhlasu na zasielanie informácií o novinkách a akciách je potrebné oznámiť svoje rozhodnutie emailom na  info@caneacreativ.sk a osobné údaje budú zlikvidované bezodkladne.

Zákazník týmto potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv ako dotknutej osoby pri spracúvaní jeho osobných údajov predávajúcim t.j. Canea Creative s.r.o. v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, najmä práva písomne žiadať informácie týkajúce sa povahy, rozsahu a ostatných podmienok spracúvania osobných údajov, práva nesúhlasiť s konaním predávajúceho súvisiacim so spracúvaním jeho osobných údajov a v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov práva podať oznámenie na Úrad na ochranu osobných údajov.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne zákazníkom predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracúval ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho odvolať kedykoľvek písomnou formou na email info@caneacreativ.sk. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke  www.caneacreativ.sk.

Prevádzkovateľ eshopu www.caneacreativ.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. 

Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami súčasne udeľuje predávajúcemu súhlas s poskytnutím nevyhnutného minima jeho osobných údajov. 

Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane, ak v týchto podmienkach nie je stanovené inak.

 

Design and Development by LEUMASSI s.r.o.
© 2015 | All rights reserved!